Bureau voor Nieuwe Cultuur

‘The Tempest’

De Storm

Een muzikale theaterproductie van met leerlingen gemaakte
bewerking van de Storm van Shakespeare begeleid
door schoolorkest , waarin leerlingen uit klas 2 en hoger meededen.
Een sferische vertolking van de verhaallijnen tegen een
actuele  maatschappelijke achtergrond.
Initiatiefnemer Kees Zonneveld namens Opdrachtgever CSB.
De muzikale, dans en acteermogelijkheden van de leerlingen
zo goed mogelijk uit laten komen. 

Vertaling Gerrit Komrij
Bewerking Aart Huizer
Regie Rob Duyker
Muziek Kees Zonneveld

Vormgeving:           Martin Bakker
Kostuums               Tialda Lublink
Choreografie          Sarah Jansen en Kirsten
Geluid                    Jonas Ooyevaar

14 rollen, naast danseressen.
Adviezen & Begeleiding
Shinto van der Lei-Sanichar

Woensdag 13 MAART 2002
Donderdag 14 MAART 2002
Vrijdag 15 MAART 2002


Fabel bij Shakespeare


Op een magisch eiland woont al 12 jaar de hoofdfiguur Prospero met zijn dochter Miranda, sinds hij met haar verbannen werd Aan het begin ziet Prospero kans wraak te nemen op zijn voormalige vijanden. Hij laat ze met behulp van zijn trouwe helper, Ariel, een uiterst veelzijdige luchtgeest  en zijn magische krachten op het eiland schipbreuk leiden. met. Een tweede eiland bewoner is Caliban (anagram van Canibal), een monsterlijk wezen, die hij als slaaf houdt in zijn huishouden. De heks Sycorax, moeder van Caliban en zijn zus Rabia worden door Prospero gevangen gehouden. Die leveren voortdurend commentaar en stoken Caliban op tegen  Prospero om het eiland terug te veroveren. Caliban ontmoet een dronkaard in wie hij een potentiele vorst ziet. Hij weet hem over te halen Prospero te vermoorden. Uiteindelijk wordt de moord verijdeld en overtuigt  Ariel Prospero dat vergeving beter is dan wraak. Zijn dochter Miranda heeft intussen in Fernando, de zoon van zijn oude vijand, haar echtgenoot gevonden. Zij zullen leiding gaan geven aan een nieuwe wereld bevrijd van de oude vetes en machinaties

In de bewerking van Aart Huizer


De buitenwereld, een wereld van manipulatie en gekonkel, wordt gekarakteriseerd in de eerste scenes van het gezelschap in het vliegtuig en  de stewardessen. Eenmaal op het eiland. raakt Iedereen in de war. Onderzocht wordt of er overeenkomsten zijn  in Surinaamse tori”s met de fabel bepaald van het stuk. Prospero een vrijheidslievende zwarte kunstenaar met zuivere ideeën over nationale onafhankelijkheid, is weggewerkt door zijn zuster Antonia, die haar Surinaamse achtergrond heeft verdrongen en het op een akkoordje heeft gegooid met de koloniale mogendheid, Koninklijke Pretparken BV.  Caliban is de clown die in groteske wijze het antikoloniaal revanchisme en fascisme vertolkt.              Uiteindelijk ziet Prospero in dat zijn nationalistische ideeën verouderd waren en te zeer doordrenkt van etnische beperkingen. Hij wil het overgeven aan een nieuwe multiculturele generatie, maar niet nadat hij rommel uit het verleden heeft gezuiverd.

In de regie van Rob Duijker

Globale speelstijl moest fysiek zijn, om kinderen die toch al cognitief aangesproken worden de gelegenheid belang van lichaam en energie te ontdekken. De repetities starten met eenvoudige improvisaties op een eiland met een rekwisiet.
Globale kernthema's Vrijheid, Ontluikende sekse, Onrecht, Miscommunicatie, Manipulatie, Kunstenaarschap, Rituele reiniging van de droom
a. In de verhaallijn krijgt ontluikende vrouw in Miranda en initiatie van Ferdinand tot man een centralere plek dan in het stuk..
b. De verhaallijn van Prospero de vader die zijn gelijk wil halen op het onrecht in de wereld is dat van de kunstenaar die in Caliban (aardse driften) en in Ariel (vernuft) zijn gereedschap heeft.  Om de actie op te voeren zou Ariel als verteller intrigant meer streken uit kunnen halen.
d. Het eiland is een droomeiland dat zijn invloed in dans uitoefent in de geest van Sycorax, de oude heks, Calibans moeder.
e. Voor de gegevens rond het hof van Napels en Milaan wordt de kinderen gevraagd welk onrecht n de wereld, welke figuren zij boos op zijn en zouden willen laten aanspoelen.
De dans staat voor de magische werking van het eiland en de kunst, Kostuums voor het fantasierijke, Muziek voor een emotioneel uitleg van het stuk. Decor voor het pretparkkarakter van de getemde natuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decor Storm
Evaluatie

Interdisciplinaire werkwijze goed gefunctioneerd
De rol van muziek vanuit school was cruciaal,
Begeleiding van leerlingen van Shinto van onschatbare waarde, naar leerlingen en school toe.
Wat betreft verschillende disciplines:
Tekst: Rijkgeschakeerde taal van Shakespeare tot Komrij, middelbare school grappen, verschillende talen (Sranan, Italiaans, Braziliaans). Er was sprake gêne om de eigen moedertaal te spreken, en toch maakte dat iets essentieels los. De plaatsing in een pretpark leverde niet de spelvondsten op die er van verwacht werden. Maar opende wel de weg naar de vormgeving.
Muziek: De muzikale composities waren erg goed Orkest en solozang blijk van een gedegen investering in leerlingen boven gemiddeld goed. Daarbij steekt de koorzang wat flauwtjes af. Tijdsinvestering en backvocals
Dans: Grote winst deze voorstelling. Onwaarschijnlijk goed gezien gebrek aan traditie en coaching
Decor: Goede samenwerking . Mooie eilandsfeer in beperkingen aula. Combinatie publiek passagiers en onderdeel van het neerstorten te maken in opening en distantie bij het vertrek het zwevende vliegtuigje werkte sterk. Kostuumontwerp heeft de voorstelling naar een kwalitatief niveau getrokken.
Licht Goed ingespeeld op aula en school. Zouden leerlingen wat meer profijt van kunnen trekken
Geluid Gezien moeilijkheidsgraad, goed gedaan. Artistieke kant laten liggen
Spel Het maximale eruit gehaald. Meer investering in fysiek, fantasie en spraak in eerdere fases

 

 

 

 

Tab
Content