Artant in het onderwijs
Theater op School
 

Schoolvoorstellingen

Trainingen in onderwijs

“Toneel is per definitie de juist manier om kinderen bewust te laten worden van hun talenten en om iets er mee te doen. Een toneelproductie biedt mogelijkheden om vakoverstijgend bezig te zijn, goede samen te werken en iets tastbaars, voelbaars en zichtbaars te creëren. Het is dus uitdagend.Zonder te vergeten dat zonder begrip voor elkaar en inzet geen productie mogelijk zou zijn.”

Pascale Prins, CSB, lerares Frans , choreografe

Schooltoneel is veelal een leuke en enerverend randverschijnsel.
Inzet op de ambitie van de leerling die aan schooltoneel kan gauw te laag zijn. De pedagogisch-didactische kansen die het oplevert blijven daardoor onbenut. Het talent van andersoortige leerlingen wordt vaak onvoldoende onderkend. Deze voelen zich vaak niet gekend of niet serieus genomen.

Onze didactische visie richt zich op leerlingen serieus nemen en  hen in staat te stellen hun identiteit te onderzoeken.
Daarvoor creëren wij een theatrale ruimte voor en met de leerlingen waarin hun verbwewelding of de actualiteit als decor kan fungeren Hierin kunnen zij iets essentieels voor hun eigen persoonlijkheidsvorming aangaan en onderzoeken.
Het doel is een echte kwalitatieve ervaring  met theater te laten opdoen. Met voldoende voorbereiding kunnen zij hun respons onderzoeken op de theatrale werkelijkheid en zich transformeren in hun rol tijdens de voorstelling. De kwaliteitsstandaard daarbij blijft om het ambachtelijke van het theatervak over te dragen.

Het schooldrama vindt, volgens de pedagoog/ onderzoeker Hornbrook, haar oorsprong in de revolutionaire spirit van de laat-18e-eeuwse Romantiek.  Deze benadrukt vrijheid van bewustzijn, de universaliteit van morele gevoelens, authentiek zelfonderzoek, liefde, creativiteit en zelfbewustzijn.
Deze kreeg rond het begin van de twintigste eeuw zijn voortzetting in ideeën over het wekken van het onbewuste in iedereen. Na de tweede wereldoorlog deed drama zijn intrede in het schoolcurriculum vanuit een geloof in de magische creatieve activiteit van kinderen, het 'kinderdrama als een kunst op zich zelf'. In de jaren 60 is drama zozeer in psychologisch vaarwater terecht gekomen, dat het haar eigen perspectief kwijt is.  In het centrum van het vak drama ligt dan een soort vacuüm, een narcistische wildernis, waarin rondgedoold wordt op zoek naar waarheid en betekenis. Het belichaamt een specifiek modern, emotiegericht zelf. Een individualisme dat het subjectief begrijpen verheerlijkt en sterk bevochten ideeën tot neurose bestempelt. Drama heeft zich intussen zover van theater geïsoleerd dat het nauwelijks meer een kunstvak is.

Onze didactische visie richt zich op leerlingen serieus nemen en  hen in staat te stellen hun identiteit te onderzoeken.
Daarvoor creëren wij een theatrale ruimte voor en met de leerlingen waarin hun verbwewelding of de actualiteit als decor kan fungeren Hierin kunnen zij iets essentieels voor hun eigen persoonlijkheidsvorming aangaan en onderzoeken.
Het doel is een echte kwalitatieve ervaring  met theater te laten opdoen. Met voldoende voorbereiding kunnen zij hun respons onderzoeken op de theatrale werkelijkheid en zich transformeren in hun rol tijdens de voorstelling. De kwaliteitsstandaard daarbij blijft om het ambachtelijke van het theatervak over te dragen.
Doelstellingen Schooltoneel Artant
  1. Leerlingen moeten een echte ervaring met toneelkwaliteiten zoals transformatie krijgen
  2. Toneel moet de werkelijkheid van de nieuwe samenstelling van de leerlingen weerspiegelen.
  3. De affiniteit van de leerlingen met dans en muziek zal er een plek in moeten krijgen  en de muzikale, dans en acteermogelijkheden van de leerlingen zo goed mogelijk uit laten komen .

   Sleutels succes:  

    1. vertrouwen en verantwoordelijkheid geven en op tijd.
    2.  ambachtelijkheid investeren
    3. Persoonlijke benadering, bescherming en maatwerk
    4. Interdisciplinaire werkwijze

Ulenhof College Doetinchem 1992-1993

Toneelproject aan brugklassen Ulenhof College Doetinchem.
Brugklasproject in drie dagen vanuit één dramales tot een grote voorstelling met alle brugklassen
Vanuit één dramales in drie dagen met volledige brugklassen tot één gezamenlijke voorstelling komen. Het hele verhaal wordt opgeknipt in zoveel stukken als er klassen (8-10) zijn. Elk stuk vormt zoveel mogelijk een afgerond verhaal met een eigen spanningsboog en voldoende rollen. Elk blok krijgt een duidelijk thema mee ter inspiratie.
De scenes worden in klasverband gemaakt op de eerste dag olv twee mentoren waaronder de klasleraar en bezocht door de regisseur. Op de middag van de tweede dag gaan de klassen langs theaterzaal, waar het theater in elkaar gemonteerd wordt. Daar krijgen ze nog regieaanwijzingen. Op de derde dag worden die gerepeteerd, wordt er gewerkt aan de vormgeving en vindt aan het eind de opvoeringh plaats voor de ouders.

Christelijk Lyceum Delft
Een voorstelling over de gekte van de brugklasleeftijd met Romeo en Julia als uitgangspunt. Een stuk met meer dan 30 kleine scenes ontstaan gespeeld door 19 acteurs. Resultaat van een cursus speltraining/dramatische expressie voor brugklassen aan het CL Delft olv speldocent Rob Duijker. april 1992

Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert- Toneel op zijn Buitenvelderts
Op de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert nam toneel sinds jaar en dag toneel een belangrijke plaats in. Naast lessen dramatische expressie in de onderbouw, theaterbezoek in de bovenbouw jaarlijks een theaterproductie met leerlingen van klas 2 en hoger.

Bij het tot stand komen van de tobeelproductie golden een aantal uitgangspunten:
1. Iedere leerling mag mee doen. (uit klas 2 en hoger)
Er wordt niet gekeken naar talent maar naar enthousiasme. Dus zijn er geen audities
2. Eerst vier tot zes weken improviseren aan de hand van allerlei opdrachten
Deelnemers moeten wennen aan toneel en de begeleiders in de gaten krijgen wat ze kunnen en willen.
3. Mensen krijgen een rol die ze past
Is zo’n rol er niet dan wordt die geschreven.
4.Theater is naast toneelspelen ook zingen, dansen en muziek maken.
Iedere voorstelling krijgt een multidisciplinaire vorm: dansvoorstelling, musical mogelijk begeleid door schoolorkest.

Herbert VissersCollege NieuwVennep 2001-2005
PRIMO/IMCO Opleiding Intermediair 2002-2008