Bureau Nieuwe Cultuur
 

 


Nieuw

IN GESPREK

Methodiek voor, met en door de allochtone doelgroep.
CD-ROM

Methodiek huiselijk geweld bespreekbaar maken in allochtone kring.
Methodiek in zes stappen uitgewerkt naar de allochtone doelgroep en naar het professionele werkveld, met praktijktips en aanwijzingen voor de projectleider
en een serie trainingen en werkboeken.

 

 

Opdrachtgever: Stichting Welsaen.
Schrijvers: Rob Duijker, Annelies Jansen en Saniye Tezcan

INLEIDING methodiek
Trainingen methodiek
Bestellen/Offerte
Andere methodieken
Research Artant

 

 
METHODIEK