Methodisch handelen

Ontwikkelde en beschreven methodieken

Nieuw:
IN GESPREK - CD-ROM
Huiselijk geweld bespreekbaar maken in allochtone kring.

Methodiek voor, met en door de allochtone doelgroep. In zes stappen uitgewerkt naar de allochtone doelgroep en naar het professionele werkveld, met praktijktips en aanwijzingen voor de projectleider en een serie trainingen en werkboeken.
Opdrachtgever: Stichting Welsaen. Schrijvers: Rob Duijker, Annelies Jansen en Saniye Tezcan. ....meer

De WEG naar PARTICIPATIE - 2009
Methodiekbeschrijving van de intensieve pilot participatie van PaVEM- vrouwen uit etnische minderheden in Bos en Lommer, Amsterdam vanuit het Ministerie VROM  uitgevoerd door stadsdeel Bos en Lommer en Stichting Helpdesk, een bureau voor inburgering, training en (arbeids)participatie. Schrijvers: Rob Duijker en Annelies Jansen

Vrouwenvakschool Bos en Lommer -
Realisatieonderzoek met behoeftepeiling en beleidsaanbevelingen in opdracht van het Stadsdeel Bos en Lommer door Bureau Artant I.s.m. MKC/Mimoza. Schrijfster: Annelies Jansen

Werkboek RESULTAATGERICHT WERKEN -2007
Methodiek met ACTIEplan voor Consulent als procesbewaker en het ABC-voor projectleiders. Een zelfsturend en zelfaanvullend werkboek. Opdrachtgever St Helpdesk, in het kader van het ESF. Schrijver Rob Duijker

HUISELIJKE VREDE
Concept voor een edukatief filmproject over huiselijk geweld gericht op (allochtone) mannen. Opdrachtgever Ada producties. Basis voor later onderzoek met die naam en de film Als ik hem was. Schrijver Rob Duijker

IN HAAR CASE- Hulpverleners methodiek - 2005
Research en landelijke enquete naar praktijk en behoeftes hulpverleners mbt het thema huiselijk geweld in allochtone kring. Opdrachtgever St Kezban. Schrijver Rob Duijker

Projectverslag Als ik Haar was - 2005
Projectverslag van het maken van een Turkse en Marokkanse versie van voorlichtingsfilm rond huiselijk geweld, vanaf concept, via try-outs, de presentatie tot de voorlichtingscampagne. Research en landelijke enquete naar praktijk en behoeftes hulpverleners mbt het thema huiselijk geweld in allochtone kring. Opdrachtgever St Kezban. Schrijver Rob Duijker

ALS IK HAAR WAS - Handleiding bij voorlichtingsfilm - - 2004
Bedoeld voor voorlichtsters eigen taal, intermediairen van allochtone afkomst en zelforganisaties,naast voor docenten uit verschillende onderwijstrajecten zoals ROC, inburgerings-cursussen, taaltrajecten voor oudkomers, die in de gelegenheid zijn een bijdrage te leveren aan het bespreekbaar maken van het probleem. De handleiding kan gebruikt worden ter ondersteuning bij het behandelen van het thema in vrouwengroepen, in gemengde groepen, mannen en vrouwen en alleen in een mannengroep. Opdrachtgevers St Kezban en Transact. Schrijvers: Sezai Aydogan en Annelies Jansen.

EIGENWIJS - Van Idee naar project -2002
Methodiek specifiek voor zelforganisaties hoe projectmatig te werken met voorbeelden uit de multiculturele praktijk. OPdrachtgever Provinciaal Ondersteuningsinstituut IMCO. Schrijfster Annelies Jansen

Projectmanagement voor Artistieke Processen - 1994
Methodiek voor het sturen en managen van het artistieke productieproces, uitgewerkt voor het maken van een theatervoorstelling op basis van het projectmanagementmodel.
METHODIEK