Bureau voor Nieuwe Cultuur

INDIANEN BESTAAN NIET

Toneelproject 1993
Brugklassen Ulenhof CollegeROMEO EN JULIA 1992.
width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
ROMEO EN JULIA gaat over hoe de geschiedenis van ouders de ervaringen van kinderen inkleuren. Er zijn eigenlijk twee werelden in het stuk: die van de kinderen en van de volwassenen. De wereld van de volwassenen wordt bepaald door de al oude ruzie tussen de twee families, de ene rijk en bekakt, de ander arm en volks.
Het toneelproject geeft de leefwereld van puberteit ruimte met thema's als onzekerheid over lichamelijke ontwikkelingen, verwachtingen en seksuele gevoelens. De mystieke aantrekkingskracht van de liefde die gloort aan de andere kant van de heuvel. Behoefte aan spanning en nieuwe gewaarwordingen. Stoerheid en groepsgedrag. Als eenling sta je zwak in de grote wereld. Samen ben je sterk.
Het maken van de voorstelling 1993

DIT IS GEEN INDIAAN

Een voorstelling over beeldvorming over andere culturen. Het beeld van de indiaan is voornamelijk gebaseerd op cliché.s en ideeën in ons eigen hoofd, zo ontdekken we, en zegt niets over de indiaan, maar des temeer over de alter ego in onze eigen cultuur. Deze cliché's werden op toneel neergezet en tegelijkertijd ontmaskerd en De voorstelling was niet gebaseerd op een bestaand stuk, maar was ontstaan uit een bonte verzameling van historische feiten, stripverhalen, Karl May en andere westerse Indianenverhalen, en gedichten en verhalen uit de Indiaanse cultuur zelf.

Uitgangspunt was het spanningsveld tussen cliché en werkelijkheid. Elke groep ging binnen zijn eigen thema aan de gang met de vorm: het groteske, de uitvergroting (denk aan: strip­ver­haal) en het ritueel, de overlevering (oervormen van sociale identiteit) Geen centrale fabel, maar een beeldverhaal met een doorgaande dramatische (spannings)lijn, waarbij de gespeelde blokken een commentaarfunctie hadden.
Elk blok vertrok vanuit aantal beelden/tableau vivant, vormgegeven in een kader van eigen gemaakte decorstukken als schilderijlijst, stripverhaal, een tv-screen, verrekijker enz.
Er kon gebruik gemaakt kunnen worden van "stocktypes" : de eenzame cowboy, galmende dominee, onbetrouwbare indiaanse gids, enz. Synopsis in 10 blokken op basis van soorten confrontaties tussen culturen de eigen cultuur met de onbekende i.c. indiaanse.

 


1. de nieuwe wereld 

2. er is maar één wereld
3. beschaving     
4. onderhandelen.
5. van wie is het land         
6. het grote gevecht om de eer
7. zijn wil is haar wet
8. verloedering en eerherstel    
9. onschuld en geweten    
10. de indiaan is dood, leve de indiaan

 

 

 

Synopsis

Proloog: DIT IS EEN BARBAAR  Denkbeelden voor Columbus

De eenzame individuele tocht door gevaarlijk, vijandelijk terrein.
De ene cultuur als indirect voorbeeld van de andere, de overdracht van bepaalde zaken via afkijken.Het bedrieglijk manipuleren van anderen op basis van meer kennis, hetzij op een botte, hetzij op een doortrapt gekunstelde wijze.
De collectieve penetratie van de kolonisten en de egelstelling tegenover de vijandelijke aanval.
Het gevecht als communicatie vorm tussen twee culturen. Het aanwijzen van twee kampioenen i.p.v. verdelging hele stam.
De dans als verslag van een confrontatie, de inhoud van het gevecht. Wederzijds respect, uitwisselen van geschenken en rituelen, de voortdurende bedreiging van de vreedzame afspraken
De onontkoombare besmetting en degradatie door onbewuste (en soms bewuste) onwetendheid. De slechtste instincten van beiden die elkaar ontmoeten.
De edele wilde en de edele westerling, de blanke indiaan, met empatische broederband.
Het vrijwillig afleggen van de schillen van de (dominante) en de naakte inwijding in de vreemde cultuur. De afgedwongen intrede in de dominante cultuur en eigen maken van haar denkwijze.