Bureau voor Nieuwe Cultuur
  SCHOOLTHEATER
 
 
   

“Toneel is per definitie de juist manier om kinderen bewust te laten worden van hun talenten en om iets er mee te doen. Een toneelproductie biedt mogelijkheden om vakoverstijgend bezig te zijn, goede samen te werken en iets tastbaars, voelbaars en zichtbaars te creëren. Het is dus uitdagend.Zonder te vergeten dat zonder begrip voor elkaar en inzet geen productie mogelijk zou zijn.”

Pascale Prins, CSB, lerares Frans , choreografe

Schooltoneel is veelal een leuke en enerverend randverschijnsel.
Inzet op de ambitie van de leerling die aan schooltoneel kan gauw te laag zijn. De pedagogisch-didactische kansen die het oplevert blijven daardoor onbenut. Het talent van andersoortige leerlingen wordt vaak onvoldoende onderkend. Deze voelen zich vaak niet gekend of niet serieus genomen.

Onze didactische visie richt zich op leerlingen serieus nemen en  hen in staat te stellen hun identiteit te onderzoeken.
Daarvoor creëren wij een theatrale ruimte voor en met de leerlingen waarin hun verbwewelding of de actualiteit als decor kan fungeren Hierin kunnen zij iets essentieels voor hun eigen persoonlijkheidsvorming aangaan en onderzoeken.
Het doel is een echte kwalitatieve ervaring  met theater te laten opdoen. Met voldoende voorbereiding kunnen zij hun respons onderzoeken op de theatrale werkelijkheid en zich transformeren in hun rol tijdens de voorstelling. De kwaliteitsstandaard daarbij blijft om het ambachtelijke van het theatervak over te dragen.

Dramatische expressie - historische achtergrond

Het schooldrama vindt, volgens de pedagoog/ onderzoeker Hornbrook, haar oorsprong in de revolutionaire spirit van de laat-18e-eeuwse Romantiek.  Deze benadrukt vrijheid van bewustzijn, de universaliteit van morele gevoelens, authentiek zelfonderzoek, liefde, creativiteit en zelfbewustzijn.
Deze kreeg rond het begin van de twintigste eeuw zijn voortzetting in ideeën over het wekken van het onbewuste in iedereen. Na de tweede wereldoorlog deed drama zijn intrede in het schoolcurriculum vanuit een geloof in de magische creatieve activiteit van kinderen, het 'kinderdrama als een kunst op zich zelf'. In de jaren 60 is drama zozeer in psychologisch vaarwater terecht gekomen, dat het haar eigen perspectief kwijt is.  In het centrum van het vak drama ligt dan een soort vacuüm, een narcistische wildernis, waarin rondgedoold wordt op zoek naar waarheid en betekenis. Het belichaamt een specifiek modern, emotiegericht zelf. Een individualisme dat het subjectief begrijpen verheerlijkt en sterk bevochten ideeën tot neurose bestempelt. Drama heeft zich intussen zover van theater geïsoleerd dat het nauwelijks meer een kunstvak is.

Doelstellingen Artant Schooltoneel

Doelstellingen Schooltoneel Artant

  1. Leerlingen moeten een echte ervaring met toneelkwaliteiten zoals transformatie krijgen
  2. Toneel moet de werkelijkheid van de nieuwe samenstelling van de leerlingen weerspiegelen.
  3. De affiniteit van de leerlingen met dans en muziek zal er een plek in moeten krijgen  en de muzikale, dans en acteermogelijkheden van de leerlingen zo goed mogelijk uit laten komen .

Sleutels succes:  

    1. vertrouwen en verantwoordelijkheid geven en op tijd.
    2.  ambachtelijkheid investeren
    3. Persoonlijke benadering, bescherming en maatwerk
    4. Interdisciplinaire werkwijze

Ulenhof College Doetinchem 1992-1993

Brugklasproject in drie dagen vanuit één dramales tot een grote voorstelling met alle brugklassen

Werkwijze
Toneelproject aan brugklassen Ulenhof College Doetinchem.
Vanuit één dramales in drie dagen met volledige brugklassen tot één gezamenlijke voorstelling komen. Het hele verhaal wordt opgeknipt in zoveel stukken als er klassen (8-10) zijn. Elk stuk vormt zoveel mogelijk een afgerond verhaal met een eigen spanningsboog en voldoende rollen. Elk blok krijgt een duidelijk thema mee ter inspiratie.
De scenes worden in klasverband gemaakt op de eerste dag olv twee mentoren waaronder de klasleraar en bezocht door de regisseur. Op de middag van de tweede dag gaan de klassen langs theaterzaal, waar het theater in elkaar gemonteerd wordt. Daar krijgen ze nog regieaanwijzingen. Op de derde dag worden die gerepeteerd, wordt er gewerkt aan de vormgeving en vindt aan het eind de opvoeringh plaats voor de ouders.
ROMEO EN JULIA 1992.

ROMEO EN JULIA gaat over hoe de geschiedenis van ouders de ervaringen van kinderen inkleuren. Er zijn eigenlijk twee werelden in het stuk: die van de kinderen en van de volwassenen. De wereld van de volwassenen wordt bepaald door de al oude ruzie tussen de twee families, de ene rijk en bekakt, de ander arm en volks.
Het toneelproject geeft de leefwereld van puberteit ruimte met thema's als onzekerheid over lichamelijke ontwikkelingen, verwachtingen en seksuele gevoelens. De mystieke aantrekkingskracht van de liefde die gloort aan de andere kant van de heuvel. Behoefte aan spanning en nieuwe gewaarwordingen. Stoerheid en groepsgedrag. Als eenling sta je zwak in de grote wereld. Samen ben je sterk.
INDIANEN BESTAAN NIET 1993
Toneelproject 1993 Brugklassen Ulenhof College -
Een voorstelling over beeldvorming over andere culturen. Het beeld van de indiaan niets zegt over de indiaan, maar des temeer over de alter ego in onze eigen cultuur. meer

Christelijk Lyceum Delft

Een voorstelling over de gekte van de brugklasleeftijd met Romeo en Julia als uitgangspunt.

DONNA EN TIM 1992
Donna en Tim gaat over de jongerenwereld, over onzekerheid, stoer en gemeen zijn, spannende fantasieën, roddelen, kattenkwaad en natuurlijk ....liefde. Van het stuk van William Shakespeare zijn scenes gebruikt en de karakters tot eigen personages gemaakt met eigen namen. Ook werden eigen scenes geschreven.
In Donna en Tim komen er drie jongerengangs voor, die zich ophouden rond een soort hut, thuishonk van een van de gangs. De twee andere gangs willen er ook de baas zijn. Ze staan op voet van oorlog met elkaar. Een stuk met meer dan 30 kleine scenes ontstaan gespeeld door 19 acteurs. Resultaat van een cursus speltraining/dramatische expressie voor brugklassen aan het CL Delft olv speldocent Rob Duijker. april 1992


In het eerste bedrijf zien we de ruzie tussen twee gangs. De leidster van een de derde wil een ver¬zoeningsfeest organiseren. Maar niet iedereen is er blij mee. We leren ook Tim en Donna kennen, die allebei binnen hun eigen gang niet mee willen doen.
Het tweede bedrijf begint met het feest, waar worden Donna en Tim op eerste gezicht verliefd op elkaar. Uit jaloezie eindigt het feest in een vechtpartij. Gaandeweg blijken er meerdere verliefdheden te spelen. Maar als bij een nieuwe vechtpartij een bendelid in coma raakt, lijkt het allemaal toch nog helemaal mis te gaan....


Bewerking en regie:        Rob Duijker
Licht/techniek :                Frank Leeman
Geluid :                             Bas Wissink

Teksten:               
William Shakespeare, Rob Duijker, Jos Spijkers, Yvonne Spuybroek,  Antoinetta van Viersen, Patrick van Baal, Job Pantjes


Spelers
Claire, Gabi, Patrick, Astrid, Chantal, Naomi, Antoinetta, Job, Bas, Joost, Carolijn, Robbert, Steven, Yvonne, Susan, Laila, Roos, Vincent, Nadine

Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert

Op de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert nam toneel sinds jaar en dag toneel een belangrijke plaats in. Naast lessen dramatische expressie in de onderbouw, theaterbezoek in de bovenbouw jaarlijks een theaterproductie met leerlingen van klas 2 en hoger.

Toneel op zijn Buitenvelderts

Bij het tot stand komen van de tobeelproductie golden een aantal uitgangspunten:

1. Iedere leerling mag mee doen. (uit klas 2 en hoger)
Er wordt niet gekeken naar talent maar naar enthousiasme. Dus zijn er geen audities
2. Eerst vier tot zes weken improviseren aan de hand van allerlei opdrachten
Deelnemers moeten wennen aan toneel en de begeleiders in de gaten krijgen wat ze kunnen en willen.
3. Mensen krijgen een rol die ze past
Is zo’n rol er niet dan wordt die geschreven.
 
 
4.Theater is naast toneelspelen ook zingen, dansen en muziek maken.
Iedere voorstelling krijgt een multidisciplinaire vorm: dansvoorstelling, musical mogelijk begeleid door schoolorkest.
CSB-voorstellingen Artant 2001-2009

De Storm 2001-2002


Een muzikale theaterproductie van met leerlingen gemaakte bewerking van de Storm van Shakespeare. Een sferische vertolking van de verhaallijnen tegen een actuele  maatschappelijke achtergrond.  Meer

Hamlet en Ophelia 2002-2003

De families van Denemarken en Noorwegen zijn grote ondernemers in de beveiligingsbranche. Een leger beveiligingsmensen behoeden bewakingsbedrijf Denemarken voor een vijandige overname na de dood van Hamlet senior. Niets lijkt te kloppen, alles staat scheef. meer...

Courtisane, een verhaal van liefde   - 2003-2004

Over zuiverheid en opportunisme, in het licht van het bohemien bestaan en een uit puriteins Victoriaans tijdperk rond kernthema idealisme-materialisme.Een lokatie-voorstelling in het trappenhuis van de school, met dans, zang en video. Meer...

Eens op een dag  2004-2005

Op een Gewone dag. Met zijn vast rituelen. Die begint met een onschuldige flirt. In een wereld met werknemers, reizigers, zwervers, en muzikanten. Op zo'n dag worden geheimen onthult, breekt een sluimerend conflict open, bloeit een oude liefde op. Meer..

Babel 2006-2007

Een vader stopt zijn zoontje in op 10 september, een jongetje verliest zijn vader op 9-11. Het verhaal van Oscar Shell die zijn vader verliest en op zoek naar hem gaat aan de hand van zijn laatste ingesproken boodschap. Babel – staat voor een tijdgeest, een cultuur, een denkpatroon. Die is zelfgenoegzaam, arrogant, overmoedig en loopt door een rampspoed een forse deuk op. Meer

Westside Story en Chicago

In het seizoen 2007-2008 stonden de eerste fase van choreografie en repetities onder leiding van Laura Sebellin, waarna Rob Duijker de eindregie voor zijn rekening nam. Het jaar daarop nam Laura de hele regie op zich van het project Chicago en werd daarin maandelijks gecoacht door Rob Duijker

   

Herbert VissersCollege NieuwVennep 2001-2005

LOVE AFFAIRS 2005Commedia dell’arte wordt gezien als een van de belangrijkste bronnen van het Europese toneel.

Het is een vorm van volkstoneel, volkse humor in scène gezet, waarin de draak wordt gestoken met verschillende sociale klassen. De personages zijn stereotypen die tot uitdrukking komen in hun kledij, masker en vooral stijl van spelen, bewegingen en stemgebruik.
Het werd gespeeld op een open wagen op het plein. De scenario van het stuk was vastgelegd globaal vastgelegd waarop de spelers verder improviseerden. Er werden zoveel mogelijk toespelingen gedaan op actuele gebeurtenissen en personen ingelast. De  improvisatie bracht met zich mee dat de acteurs goed op de hoogte moesten zijn van elkaars reactie.

Carlo Goldoni (1707-1793) was een beroemd komedieschrijver in de tijd dat het komediespel nog volledig in de traditie van de commedia dell'arte stond. Hij zette spelers er toe aan zonder masker te spelen en ging er toe over de teksten volledig uit te schrijven. In De knecht van twee meesters (1749) dragen de personages nog de namen van de commedia dell'arte figuren, maar de personages zijn menselijker en geloofwaardiger. Het nodigt uit om steeds opnieuw gespeeld te worden. Het plot draait om het weer bij elkaar brengen van twee paren geliefden. Florindo is in allerijl naar Venetië gevlucht. Vermomd in mannenkleren is Beatrice haar geliefde achterna gereisd. Omdat Truffaldino, de slecht betaalde knecht van Beatrice ook in dienst is getreden van Florindo, is hem er alles aan gelegen te voorkomen dat de beiden 'heren' elkaar ook daadwerkelijk treffen. Dit leidt tot een aantal misverstanden en verwikkelingen.

Deze bewerking gemaakt door HVC leerlingen, vindt plaats binnen een televisie setting, het plein van deze tijd, waar het spel met stereotypen gespeeld wordt in soaps en  liefdesperikelen zich afspelen is romantische shows.

Spelers:

Michel Korzelius, Giullita Anthony, Tom Mechelse, Marit Guda, Thomas Van der Veen, Roosje Meijer, Anouk van Leeuwen/Jeanine Jongeneel , Rick Pieters, Ilona vd Berg, Lisette Schutte, Sheda Asadi


Vormgeving                 Silvia Hanekroot, Rogier Boer, Marit Guda, Ronald, Bas
Licht                           Victor van Maris
Productieleiding          Tamara Middelkoop
Muziek:                      Nico Hovius
Regie en bewerking     Rob Duijker


PRIMO/IMCO Opleiding Intermediair 2002-2008