LOVE AFFAIRS

DE KNECHT VAN TWEE MEESTERS

 

 

Commedia dell’arte wordt gezien als een van de belangrijkste bronnen van het Europese toneel.
Het is een vorm van volkstoneel, volkse humor in scène gezet, waarin de draak wordt gestoken met verschillende sociale klassen. De personages zijn stereotypen die tot uitdrukking komen in hun kledij, masker en vooral stijl van spelen, bewegingen en stemgebruik.
Het werd gespeeld op een open wagen op het plein. De scenario van het stuk was vastgelegd globaal vastgelegd waarop de spelers verder improviseerden. Er werden zoveel mogelijk toespelingen gedaan op actuele gebeurtenissen en personen ingelast. De  improvisatie bracht met zich mee dat de acteurs goed op de hoogte moesten zijn van elkaars reactie.


Carlo Goldoni (1707-1793) was een beroemd komedieschrijver in de tijd dat het komediespel nog volledig in de traditie van de commedia dell'arte stond. Hij zette spelers er toe aan zonder masker te spelen en ging er toe over de teksten volledig uit te schrijven. In De knecht van twee meesters (1749) dragen de personages nog de namen van de commedia dell'arte figuren, maar de personages zijn menselijker en geloofwaardiger. Het nodigt uit om steeds opnieuw gespeeld te worden. Het plot draait om het weer bij elkaar brengen van twee paren geliefden. Florindo is in allerijl naar Venetië gevlucht. Vermomd in mannenkleren is Beatrice haar geliefde achterna gereisd. Omdat Truffaldino, de slecht betaalde knecht van Beatrice ook in dienst is getreden van Florindo, is hem er alles aan gelegen te voorkomen dat de beiden 'heren' elkaar ook daadwerkelijk treffen. Dit leidt tot een aantal misverstanden en verwikkelingen.
Deze bewerking gemaakt door HVC leerlingen, vindt plaats binnen een televisie setting, het plein van deze tijd, waar het spel met stereotypen gespeeld wordt in soaps en  liefdesperikelen zich afspelen is romantische shows.


Spelers: Michel Korzelius, Giullita Anthony, Tom Mechelse, Marit Guda, Thomas Van der Veen, Roosje Meijer, Anouk van Leeuwen/Jeanine Jongeneel , Rick Pieters, Ilona vd Berg, Lisette Schutte, Sheda Asadi

 

 

Vormgeving                 Silvia Hanekroot, Rogier Boer, Marit Guda, Ronald, Bas
Licht                            Victor van Maris
Productieleiding           Tamara Middelkoop
Muziek:                        Nico Hovius
Regie en bewerking      Rob Duijker