TZI HZI
Een Keizer van een vrouw

Een keizer van een vrouw

een voorstelling gebaseerd op het leven van Yehonara,
de Manchu vrouw die zich op­werkt
van concubine van de laagste rang
tot keizerin van het groot­ste rijk ter wereld

Seniorentoneel Chinese Brug Den Haag

 

 

 

 

“Vroeger was ik als een stuk jade.
Iedereen bewonderde mij voor wat ik voor mijn land gedaan heb.
Maar nu is er een barst in het jade...
en dat blijft zo voor de rest van mijn leven"

 

Het verhaal van een meisje in het China in de tweede helft van de vorige eeuw die zich niet neerlegt bij de stringente regels voor meisjes in het openbare leven en dat de macht alleen toegankelijk is voor mannen. Haar kansen lijken gering, haar nicht is net tot keizerin verkozen. Yehonara, bijgenaamd Orchidee, zet haar geliefde kapitein Jung Lu aan de dijk voor een ongewisse carrière aan het Keizerlijk Hof. Zij drijft op een rotsvaste overtuiging voorbestemd te zijn om een groot heerseres te worden.
Middels zelfstudie en met hulp van de innig toegewijde eunuch Lotus, gaat zij de machtsstrijd aan met haar nicht, die uiteindelijk beslecht wordt in het Keizer­lijk Bed. Zij wint de ziekelijke keizer Hsien Feng voor zich door hem een zoon te geven. Zij verwerft daarmee de hoogste positie, direct onder de keizerin. Als de keizer kort daarop overlijdt en Orchidee een staatsgreep weet te verijdelen, komt haar driejarig kind op de troon. Steeds meer weet zij de macht naar zich toe te trekken door zich te weer te stellen tegen de opdringende westerse invloed. Waar het Keizerlijk Hof in de Verboden Stad al een staat is binnen de staat, vormt zij met steun van de haar toegewijde eunuchen en de trouwe Jung Lu weer een staat daarbinnen. Als haar zoon meerderjaarig is bestijgt hij de troon, maar al gauw trekt Orchidee, inmiddels keizerin-moeder Tze Hsi de macht weer aan zich. Haar zoon en zijn jonge vrouw komen te sterven. De westerse invloedssfeer is alleen nog tegen te werken, door het geweld van de obscure Bokser in te zetten, die China als een bijenplagen treffen. Haar ambities zijn op hoge leeftijd, inmiddels bijgenaamd de Oude Bhoedda, nog zo groot dat zij bereid is het nieuwe China in haar val mee te nemen.

"Een keizer van een vrouw" probeert tegen het decor van het einde van tienduizendjarig keizerrijk in China en de koloniale bemoeienis van het westen het verhaal te vertellen van een vrouw met een scherp instinkt tot overleven die weigert haar trots en ambitie af te leggen en bereid is daarvoor elke emotionele prijs te betalen.