Met twee benen in de actuele interculturele praktijk

Mensen
zijn de kracht
van de onderneming

Verbeteren persoonlijk leiderschap
Strategisch omgaan met diversiteit
Communicatie op en met de werkvloer

 

Artant is het trainings-adviesbureau van een netwerk van
sociaal werkers en kunstenaars in het multiculturele veld.
Zij heeft lange ervaring met training, advies, coaching en methodiekontwikkeling en combineert dat met een werkwijze ontleend aan theater en andere kunstvakken.

ARTANT

ACTUEEL
Methodiek IN GESPREK
ORGANISATIE
ONDERWIJS
COMMUNICATIE
>
Specifieke KWALITEIT
TRAININGEN