Trainers

Rob Duijker

Volgde verschillende HBO-opleidingen o.a personeelswerker en theaterregie. Deed in 1984 zijn intrede in de theaterwereld als productie- en regieassistent bij het Werktheater. Volgde vanaf 1987 de opleiding theaterdocent/regisseur aan de AHK, faculteit theater. Theater in een multiculturele samenleving, is steeds de rode lijn geweest in zijn studie en werk. Studeerde begin jaren 90 af met een onderzoek hoe de theatertaal in te zetten in trainingen anders dan in rollenspellen met ingehuurde acteurs. Ontwikkelde een manier van deelnemen aan dramatische discussies die kunnen leiden tot een beter begrip van dingen en nieuwe inzichten.
In 1996 volgde hij een train de trainers bij Transcultureel Instituut ISIS en was hij betrokken als medewerker bij diverse bedrijfstrainingen van ISIS in de profit en non-profit sector. Heeft nu meer dan 15 jaar ervaring met trainingen in onderwijs, zowel leerlingen als leerkrachten, de sociale sector en bij tal van organisaties. meer..

Saniye Tezcan

Heeft jarenlange ervaring als inhoudsdeskundige en consulente bij Palet, partners in diversiteit in Tilburg, op tal van gebieden zoals arbeid en scholing, participatie, verslavingszorg en huiselijk geweld. Zij behoorde tot de eerste pioniers van de Stichting Kezban, opgericht ter bestrijding van huiselijk geweld en eerwraak tegen vrouwen. Lange tijd was zij er bestuurslid en sinds kort is zij er in dienst als trainster en consulente. De laatste jaren is zij een veel gevraagd trainster werkzaam voor verschillende bureaus en organisaties.

Annelies Jansen

Heeft als inhoudsdeskundige ruime begeleidingservaring in de non-profit sector met als aandachtsgebied participatie en integratie van migranten en Nederlanders van niet-westerse afkomst. Heeft in uiteenlopende functies gewerkt op uitvoerend, staf- en beleidsniveau, als projectleider, adviseur en methodiekontwikkelaar.  Als professioneel coach werkt zij van uit haar praktijk met o.a uitvoerenden en leidinggevenden, in de kinderopvang, buurtopbouwwerk, sociale raadswerk,  ouder-kind-centra, thuiszorg, jeugdhulpverlening, overheid en onderwijs. Zij is werkzaam als projectleider bij St welsaen en is als coach verbonden aan de Master Opleiding Social Work van de HVA.

   TRAININGEN