IN GESPREK 
Methodiek Huiselijk geweld bespreekbaar maken in allochtone kring

Trainingen voor Mannelijke Intermediairs

Trainers: Saniye Tezcan
Rob Duijker

 

4. Training assistent Voorlichter

 

Om intermediairs vanuit de allochtone doelgroep uit omgeving van  zelforganisatie, vadercentra en buurtopbouwwerk voor te bereiden op voorlichting in het kader van huiselijk geweld bespreekbaar maken in allochtone kring.

 

Inhoud

1. Deskundigheid.
Kennis van verschillende vormen van geweld en de verschillende thema’s die in de film aan de orde komen. Het bepalen van thema's die voor mannen spelen.

2. Communicatie vaardigheden
Inzicht in de dynamiek van bespreekbaar maken, het stimuleren van deelname, het beschermen van individuen. Didactische vaardigheden en inzicht in de positie van voorlichter met betrekking tot afstand en betrokkenheid.
Speciale aandacht voor gespreksthema's, debat en dialoog. Aandacht voor theatrale werkvormen.

3. Organisatie en voorbereiding
In eerste instantie organisatorische aspecten als draagvlakontwikkeling, werving, organisatie en uitnodiging. Maar ook het voorzien van mogelijke problemen en oplossingen

4. Hulpverlening
Kennis van sociale kaart, aanwezigheid informatie, ontwikkelen netwerk ivm doorverwijzing, advies, steun en begeleiding en de grenzen daaraan. Orientatie daderaanpak.

 

Duur
In principe uit 4 bijeenkomsten

Aantal deelnemers
max 10 a 12min 4

TRAININGEN