IN GESPREK 
Methodiek Huiselijk geweld bespreekbaar maken in allochtone kring

Trainingen voor Intermediairs

Trainster: Saniye Tezcan

 

2. training tot assistent preventiemedewerker


Trainingen voor intermediairs, vrouwen die andere vrouwen met (gewelds)ervaringen willen begeleiden in steungroepen of weerbaarheidstrainingen. Dit kunnen vrouwen zijn met een agogische achtergrond of vrijwilligers (geworven kaderleden, assistent voorlichters die verder willen). Het biedt vrouwen de gelegenheid zich verder te ontwikkelen en wat meer de diepte in te gaan.

Kern van de training
Zelfgestuurd ervaringsleren, gericht op het omzetten van negatieve ervaringen naar positieve. Mensen in geweldsituaties kunnen zich alleen voelen. Dan is het moeilijk om helder en rationeel te kunnen denken en handelen. De trainer brengt daarom haar eigen ervaring en persoon als casus in. Aandacht om emoties in goede banen te leiden en eventueel een verwerkingsproces in gang te zetten op het niveau van voelen, denken en handelen.
Tijdens de training wordt veel aandacht besteed aan een beroepsmatige houding en waarbij ook het winnen van het vertrouwen van de groep en de individuele deelnemers belangrijk is. Begeleiders moeten deelnemers in staat kunnen stellen tot denken en de wil om geweld te stoppen of te gaan verwerken. Zelfreflectie om werkdoelen en leervragen te formuleren. De vierde bijeenkomst is gewijd aan een moeilijk bespreekbare vorm van geweld, te weten sexueel geweld, die voor de begeleiders niet altijd even makkelijk zijn.

Lesstof Modules
1. Empowerment. Het uitgaan en versterken van de eigen persoonlijke kracht
2. Assertiviteit en weerbaarheid, zowel geestelijk als fysiek
3. Bewustzijn en inzicht in vormen en oorzaken van geweld
4. Signaleren en doorverwijzen.
5. Dialoog en communicatie
6. Verwerken van persoonlijke en emotionele ervaringen
7. Professioneel handelen en betrokkenheid
8. Samenwerking, begeleiding en intervisie

De training bestaat bestaat minimaal uit vier dagdelen, maximaal 8 dagdelen over een periode van 2 a 3 maanden  of geconcentreerd in 3 weekenden. Regelmatige intervisie biedt gelegenheid tot reflectie op de problematiek, eigen handelen en het effect ervan.

TRAININGEN
 
IN GESPREK