IN GESPREK 
Methodiek Huiselijk geweld bespreekbaar maken in allochtone kring

Trainingen voor Intermediairs

Trainster: Saniye Tezcan

 

1. Training assistent Voorlichter

 

Voor intermediairs vanuit de allochtone doelgroep, gemotiveerde individuen uit omgeving van  zelforganisatie, leden, vrijwilligers,  contactvrouw/man in het welzijnswerk, vrouwencentra, buurtvaders/vadercentra en buurtopbouwwerk.

Inhoud

1. Deskundigheid.
Kennis van verschillende vormen van geweld en van de verschillende thema’s die in de film aan de orde komen. Mogelijkheden om daar mee om te gaan bijvoorbeeld aan de hand van vragen in de handleiding

2. Communicatie vaardigheden
Inzicht in de dynamiek van bespreekbaar maken, het stimuleren van deelname, het beschermen van individuen. Didactische vaardigheden en inzicht in de positie van voorlichtster met betrekking tot afstand en betrokkenheid.

3. Voorbereiden
In eerste instantie organisatorische aspecten als draagvlakontwikkeling, werving, organisatie en uitnodiging. Maar ook het voorzien van mogelijke problemen en oplossingen daarvan mbt veiligheid, hulpverlening, kennis en deskundigheid.

4. Nazorg
Kennis van sociale kaart, aanwezigheid informatie, ontwikkelen netwerk ivm doorverwijzing, advies, steun en begeleiding.

Duur
In principe 4 bijeenkomsten

Aantal deelnemers
max 10 a 12min 4 (verder afhankelijk aantal benodigde assistenten en uitval)

 

 

 

TRAININGEN