IN GESPREK 
Methodiek Huiselijk geweld bespreekbaar maken in allochtone kring

 

Doelgroep Mannen

 

Trainers: Saniye Tezcan
Rob Duijker

 

Voorlichting middels dramatische discussie

Door het uitspelen van situaties op zoek gaan naar oorzaken en oplossingen. Voor mannen vanuit de allochtone doelgroep uit omgeving van zelforganisatie, vadercentra en buurtopbouwwerk.

Inhoud

1. Voorlichtingsfilm
Introductie wn vertoning film en de bespreking van verschillende thema’s die in de film aan de orde komen. Het bepalen van thema's die voor mannen spelen of situaties die ze verder willen onderzoeken en bespreken

2. Voorbereiden scenes in groepjes
Zoveel mogelijk net praktijksituaties als vertrekpunt ten behoeve van detaillering van de scene.

3. Opvoeren en bespreken scene.
De rest van de deelnemers is publiek. De bespreking kent verschillende rondes waarna de spelers het opnieuw spelen. De eerste richt zich op herkenbaarheid, impact en vragen die het oproept. De tweede op verschillende mogelijke interpretaties van de thematiek. En tenslotte mogelijke verschillende oplossingen.
Hierbij kunnen spelers vanuit het publiek worden ingezet.

4. Nazorg en follow-up
Deze kan verschillend zijn van individuele informatie van de sociale kaart, follow-up activiteiten als weerbaarheidstraining of een verdiepingscursus, het maken van een presentatie, het oprichten van een werkgroep bestrijding of preventie huiselijk geweld, een dialoog bijeenkomst.

Duur 3 - 4 dagdelen

Aantal 10 - 25 deelnemers

 

TRAININGEN