IN GESPREK 
Methodiek Huiselijk geweld bespreekbaar maken in allochtone kring

Doelgroep algemeen

 

  1. Trainingen Weerbaarheid

Trainster Helga van Dijck

 

Aanbod voor vrouwen (mannen of jongeren) met verbale en non-verbale communicatie middels fysieke trainingen. De volgorde en inhoud varieert per groep. Cursisten mogen zelf aangeven wat ze belangrijk vinden om te leren, of welke situaties ze willen oefenen. Iedere cursist leert zo haar eigen ding. De ene heeft wat meer met de  mentale oefeningen, de andere vindt het fysieke weer geweldig, wat bijdraagt tot meer zelfvertrouwen.
De groepsgrootte is in principe 10 vrouwen, met een minimum van 6 vrouwen.
Onder leiding van een deskundige met ervaring met deze training.

Inhoud
Centrale thema’s die in elke training terugkomen zijn Lichaamswapens en Confrontatie met het onbekende.
Bij lichaamswapens gaat het in eerste instantie om basisvaardigheden ademhaling, stemgebruik en houding van stevig staan, waarbij ook steeds aandacht besteedt wordt aan ontspanning, zelfvertrouwen en samenwerking. Geleidelijk aan worden speciale technieken geoefend als polsbevrijding, hamervuist, afweer oorvijg, keelbevrijdingen, trap knie, trap op tenen achter, klauwhand en elleboogstotenDeze worden gecombineerd met stemgebruik en het ‘Nee” zeggen.
Confrontatie met het onbekende betreft onder anderen het voelen van (lijfelijke en mentale) grenzen, het oefenen van confrontatie met grenzen, Intuïtieoefeningen (voelen waar iemand staat), de link met het “voelen van achtervolging”, kringgesprek achtervolging – wat kun je doen en signalementsoefening. Verder wordt er aandacht besteed aan mythen en feiten rondom geweld en seksueel geweld en de juridische aspecten van  zelfverdediging.

Duur: in principe acht bijeenkomsten.  De cyclus wordt afgesloten met een examenles.

De cursus wordt gegeven door Helga Vandijck. Zij is een rijkserkende docente weerbaarheid en zelfverdediging. Sinds 1989 geeft zij weerbaarheidstrainingen op basisscholen, middelbare scholen, aan bedrijven en instellingen, ouderen en jongeren Bovendien is zij preventiewerker bij de GGD Flevoland. Meer info op http://www.stichtingeigenkracht.nl

 

 

 

TRAININGEN