IN GESPREK 
Methodiek Huiselijk geweld bespreekbaar maken in allochtone kring

Deskundigheidsbevordering professionals

Trainers: Saniye Tezcan


1. Introductie training HUISELIJK GEWELD


Voor professionals welzijn, zorg en onderwijs die een rol spelen bij huiselijk geweld en/of werken met de allochtone doelgroep.

Inhoud

Huiselijk geweld.
Heb je ermee te maken. Hoe ga je er mee om. Wat doet het met je?
Wat kun je doen, wat kun je beter laten.Vormen van geweld, geestelijk, fysiek, seksueel
Wat is huiselijk geweld/wat is eer gerelateerd  geweld. De rol van cultuur.

Bestaande praktijk– Knelpunten en Aanbevelingen
In de training staat de bestaande uitvoeringspraktijk centraal, de belemmeringen die daarin ervaren worden en aanbevelingen voor aanpassingen. Deze zullen aan het management worden voorgelegd en opgenomen in een speciaal convenant, waartoe al een bereidheid moet zijn uitgesproken

duur: 1 dagdeel, minimaal

2. De rol van de professional


Deskundigheidsbevordering van beroepskrachten uit diverse werksoorten die een signaal/verwijsfunctie kunnen vervullen. Met als doel aanreiken van handvatten tbv. signalering en verwijzing. Hoe ontwikkelde methodieken onderdeel te maken van de werkwijze van de beroepskrachten.

Inhoud
Signaleren en verwijzen

  1. Wat zijn de signalen, hoe herken je ze, over welke vaardigheden beschik je al en wat heb je nodig.
  2. Het begrip handelingsverlegenheid van professionals: wat moet je wel/wat moet je niet doen.
  3. Diverse casussen uit de praktijk. Met behulp van diverse werkvormen, waaronder rollenspel

duur; minimaal 2 dagdelen

 
TRAININGEN