COACH ANNELIES JANSEN

Annelies Jansen
 
 

Wie ben ik

 
 

Als professionele coach en supervisor heb ik ruime begeleidingservaring in de non-profit sector met uitvoerenden en leidinggevenden, in de kinderopvang, buurtopbouwwerk, sociale raadswerk,  ouder-kind-centra, thuiszorg, jeugdhulpverlening, overheid en onderwijs (Master Opleiding Social Work).
Mijn specialisme is het bieden van gerichte ondersteuning aan professionals in het leren omgaan met culturele diversiteit zowel op (midden)management - als uitvoerend niveau.


Meer dan 30 jaar ben ik betrokken bij ontwikkeling en vernieuwing in de sector welzijn en zorg, met als aandachtsgebied participatie en integratie van migranten en Nederlanders van niet-westerse afkomst. Ik heb in uiteenlopende functies gewerkt, op uitvoerend, staf- en beleidsniveau, als projectleider, adviseur en methodiekontwikkelaar.    


In 2006 volgde ik de eenjarige opleiding kunstzinnige toepassingen in coaching en loopbaanbegeleiding bij trainings-en begeleidingsbureau Dijkstra en Smit.
De creatieve teken-, schilder- en schrijftechnieken die ik leerde, zijn een inspirerende en effectieve aanvulling op mijn werkwijze en sturen sindsdien mijn aanpak.
Sinds 2001 ben ik geregistreerd als coach en supervisor bij de LVSC, de Landelijke Beroepsvereniging voor supervisie en coaching en als Erkend Coach bij ST!R.  

Momenteel...