COACHPRAKTIJK ANNELIES JANSEN

 

“Toen ik startte met de coachingsgesprekken was ik overbelast.
Ik twijfelde of de organisatie waar ik werkte wel goed bij mij paste.
De coachingsgesprekken hebben mij inzicht gegeven en nieuwe motivatie en inspiratie.
Ik besefte dat ik wel degelijk wilde blijven werken bij de organisatie.
Dit helpt mij nu in het omgaan met de werkdruk en mijn grote verantwoordelijkheidsgevoel.

Ik kan nu weer met plezier werken en genieten van wat er goed gaat.”

 
 


Coaching

Coaching leidt een individu door een werkgericht proces om specifieke persoonlijke of professionele resultaten te behalen middels bevragen, uitdagen en aanzetten tot reflectie
In coaching wordt u niet verteld hoe het moet, maar u leert het juist op uw eigen manier te doen.
U wordt aangezet in beweging te komen. Het gaat om  verbinding te maken tussen hoofd en hart.
Daarbij gebruik ik een breed scala aan coachingsvaardigheden en creatieve werkvormen.
Waar je soms met de gebruikelijke middelen niet verder komt, kunnen creatieve technieken als eye-openers of stroomversnellers werken. Het maakt het mensen makkelijker te ontdekken wat er speelt op een minder bewust niveau.
Met name de ervaring hiermee en de inzichten geven inspiratie en bezieling. Uitgangspunt in mijn handelen is het aanboren van krachtbronnen van de klant en het bevorderen van het zelfsturend vermogen.  

Intervisie

Een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over persoons- en functiegebonden vragen uit de eigen werksituatie.
Met elkaar individuele of gemeenschappelijke problemen bespreken en elkaar adviseren...  
De intervisieleden kunnen collega’s zijn uit een zelfde organisatie vanuit dezelfde discipline, maar het kunnen ook werkers zijn vanuit verschillende disciplines en/ of organisaties.
In 5 bijeenkomsten kan ik begeleiding bieden bij het opzetten en functioneren van intervisiegroepen binnen uw organisatie of binnen een beroepsgroep. Het resultaat is dat de groep daarna zelfstandig verder kan. Deze vorm van collegiale begeleiding biedt de deelnemers de mogelijkheid elkaar te ondersteunen bij de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd, deelnemers kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren.

 
 

“Annelies speelt goed in op de concrete vragen die je hebt. Zij kan heel goed de omschakeling maken van praten over je emoties en moeilijkheden naar praktische handvatten voor de praktijk. Ze heeft verschillende werkvormen gebruikt, zoals beeldmateriaal en andere creatieve werkvormen. Deze oefeningen zijn blijven doorwerken.”