COACHPRAKTIJK ANNELIES JANSEN

 
 

Visualisatie, reflectie, inzicht

- Werkwijze

 
 

We bespreken concrete situaties uit de praktijk, waarbij het persoonlijk en professioneel functioneren en reflectie op persoonlijk leiderschap steeds centraal staan. De geformuleerde doelen geven richting aan de inhoud van de coaching. Oefenen met inbreng van goede en lastige werksituaties. Onderzoeken welke competenties zijn ingezet en kunnen ontwikkeld worden. Doel is uw persoonlijke effectiviteit te vergroten. Een reflectieverslag en/of een huiswerkopdracht zijn daarbij ondersteunend.

Vragen zijn:
Hoe kunt u de kwaliteiten, vaardigheden en de professionaliteit verstevigen?
Bent u in verbinding met uw passie en drijfveren?
Hoe krijgt u inzicht in uw patronen, capaciteiten, uw eigen kracht en ontwikkeling?
Welke waarden, overtuigingen en onderliggende aannames hebben invloed op uw persoonlijk functioneren?

Thema’s die verder aan bod kunnen komen. Ruimte nemen en krijgen voor een andere manier van denken. Het effectiever leren inzetten van eigen kracht en culturele bagage. Hoe kunt u ervoor zorgen dat dit als meerwaarde wordt gezien door de organisatie.

Intakegesprek

Het coachingstraject wordt toegesneden op uw vraag van uit een intakegesprek. In dit gesprek wordt kennisgemaakt, de werkwijze, doelen en gewenste resultaten besproken.
Na een intakegesprek wordt een offerte gemaakt. Afhankelijk van de opdrachtgever, wordt in een driegesprek met de opdrachtgever doelen, resultaten, duur en kosten vastgelegd in een contract.

Aantal bijeenkomsten

Het aantal coachingsgesprekken is afhankelijk van de vraag, maar gemiddeld vijf tot 10 bijeenkomsten. 
De gesprekken duren 1,5 uur per keer.
De frequentie en tijden van de bijeenkomsten worden in overleg met de gecoachte bepaald.
In een evaluatiegesprek aan het eind van het traject wordt verslag gedaan aan de opdrachtgever over de resultaten van de coaching.