Innovatie van de organisatie

 

Kleurrijke organisatie

Omgaan met verschillen en veranderingen

 

Inspelen op het werkklimaat van de organisatie, leidinggevenden en uitvoeren­den, de com­muni­catie daartussen.
De aandacht richt zich in eerste instantie op ieder werkzaam in de organisatie en samenstelling als geheel, vervolgens op individuele klanten (win-win perspectief). Daarbij worden ervaringen en inzichten die al aanwezig zijn zoveel mogelijk benut en aangesloten bij wat al succesvol werkt.

Vertrekpunt is niet het voorkomen van problemen, maar productgericht werken vanuit kwaliteiten en concrete resultaten.
Focus ligt op de vraag of de kwaliteit van diensten en producten nog up-to-date is en afgestemd op de potentiele klantenkring.
Dus niet vanuit moraliseren of zorg, maar eigen kracht een win-win perspectief (het wederzijds voordeel halen uit diversiteit).
Centrale vraag: Hoe kun je ruimte maken aan ieders eigenheid  en een gemeenschap­pelijk manier van werken ontwikkelen.

De training bestaat uit vier modules:

1. Het schip waarmee je het water op gaat.
Je eigen plek, kwaliteiten die je als krachtbron met je mee­draagt. Welke kwaliteiten zijn al ontwikkeld en hebben ze de juiste plaats en functie, wat zijn leerpunten en ambities. De eigen motieven en uitgangspunten bepalen je manier van vragen, kijken, denken.

2. De beste stuurlui staan aan de wal
Het aangaan van een verbinding. Wat raakt je, wat motiveert je, wat doet het met je?
Het wel aangaan van een verbinding maakt je onderdeel van een proces waarvan de uitkomst nieuw zal zijn, dus ongewis. Deze verbinding kan zijn met de klant, je team/collega's, de organisatie en haar beleid instelling, met een bepaald doel.

3. Elke wind is tegen als je de haven van bestemming niet kent
Waar wil je heen, waar wil je uitkomen. Het steeds bepalen van de gewenste situatie en het beoogde resultaat als compas voor je handelen. De resultaten kunnen divers zijn.

4. Koersen of laveren: het hanteren van het roer:
Handelingshouding Is je handelen reactief of creatief. Geef je vorm aan de omstandigheden met je eigen koers voor ogen. Zie je problemen als tegenslagen en barriere of als uitdaging en mogelijkheid voor verandering.

 

Voor nadere informatie of offerte, mail

TRAININGEN