Yoyó de Yayá
MUZIEKATELIER
Brazilië
ARTANT - Bureau Nieuwe Cultuur
 
DE BOODSCHAP VAN BRAZILIË

 

 Als er geen Brazilië zou bestaan, zou iemand het moeten uitvin­den, is een gangbare grap.
De Brazilianen zelf hebben van zichzelf een gevoel van uniek-zijn.
Het is een land met karakteristieken van de eerste en de derde wereld, hooggeïndustrialiseerd en middeleeuws, welgesteld en armlastig, chique flatwijken en lemen hutten, hightech-ingenieurs en stenentijdperk-indianen. En toch, in dit reusachtige land groter dan de VS, omgeven door ­Spaanstaligen, meermalen overheerst door Engelsen en Nederlanders, met immigranten vanuit alle uithoeken van de wereld, wordt er één taal gesproken: het internationaal onaanzienlijke Portugees.
In geen andere land op de aarde gaan zo verschillende rassen, culturen en religies zo vreedzaam met elkaar om. Er bestaan vooroordelen en discriminatie , maar het unieke is dat het geen rol speelt in het dagelijkse sociale leven van de meesten. Het is meer verbonden aan onderscheid in klasse en welstand, dan aan verschillen in ras en godsdienst. Gemengde huwelijken zijn algemeen gangbaar en het is meer dan gewoon mensen van elke kleur vriendschappelijk met elkaar te zien omgaan in bars, op het strand en of de straat in steden als Rio. De sociale barrières zoals in de Verenigde Staten en Engeland bestaan er niet. Brazilië is al eeuwen een werkelijke smeltkroes, en niet de gemengde salade als de VS en ook Europese landen. Mensen met verschillende godsdiensten hebben geen probleem met elkaar te leven en te werken. Brazilianen van joodse, Libanese en Syrische afkomst gaan na hun werk met elkaar naar de zelfde pub, voor een drankje of een samba op vrijdag. Of hij nu van Libanese, Bantoe of Japanse afkomst is, iemand in Brazilië beschouwd zichzelf voor alles Braziliaan.
Dat maakt Brazilië tot zo'n leerzame bron van inspiratie voor het Europa van nu en straks.

Muziek is deel van de Braziliaanse ziel en ritme zit in hun manier van spreken, van lopen, van voetballen. De drie belangrijkste groepen die hebben bijgedragen aan haar bevolking, de Portugezen, de afrikanen en de indianen, worden alle drie als nogal triest beschouwd, met een groot heimwee naar het vroegere land of leven. Maar de uitkomst is helemaal niet zo triest door de muziek die een paspoort is tot blijdschap en een  vluchtplaats voor de frustraties van het moeilijke materiële leven. Brazilië ‘s nationale karakter en ook haar rijke muzikale traditie stammen uit de diepgaande vermenging van rassen.

Een daarvan is die van de indianen die al 40.000 jaar eerder vanuit Azië in Brazilië terecht gekomen waren. Bij de komst van Cabral leefden er waarschijnlijk meer dan 2 miljoen, maar in 1980 nog maar zo'n 200.000. Er is indiaanse invloed in sommige Braziliaanse muziek , gelet op instrumen­ten en traditionele liederen, maar beperkt. Indianen neigde ertoe hun culturele tradities te verliezen als zij hun woonplaatsen verlieten en onder de blanken gingen wonen, mede door de invloed van de katholieke jezuïeten.
De Portugezen brachten hun cultuur mee naar dit nieuwe land, met in hun muzikale bagage: het Europese toonsysteem, als ook Moorse toonlad­ders en middel­eeuwse schalen. Maar ook introduceerden zij meerdere festivals, verbonden aan de rooms-katholieke liturgische agenda en een veelheid aan optochten zoals de reisado en de Bumba-meu-boi; De reisado (of Folia de rei) viert de geboorte en de Bumba-meu-boi in een dansprocessie geeft de dood en opstanding van de mythische Stier te zien. Beide autos, een theatraal genre met dansen, liederen en allegorische karakters, stamden nog uit de tijd van de Middeleeu­wen, werden door Jezuieten overgebracht en kregen met de tijd lokale thema's en muzikale elementen.
Veel muziekinstrumenten kwamen uit Portugal, zoals de fluit, gitaar, accordeon, viool, klarinet, tamboerijn, drum en de cavaquinho. Portugezen waren dol op complexe ritmes en gebruikten al veel syncopes, wat zou helpen om hun muziek te mengen met die van Afrikaanse slaven.
De afrikanen, waarvan er sinds 1538 geschat 3,5 miljoen levend als slaven naar Brazilië kwamen, brachten hun muziek, taal en religies mee die in Brazilië in een zuiverder vorm overleefden dan in bijvoorbeeld de VS. Dit is deels toe te rekenen aan de Portugese behandeling van slaven. Op het Iberisch schiereiland hadden Christenen en Moren elkaar al eeuwen tot slaaf gemaakt. Afrikaanse invloed in Portugal dateerde van ver voor de kolonisatie van Brazilië en was ver na het eind van de Moorse heerschappij in 1296 nog heel zichtbaar.
Zij waren toleranter ten aanzien van de oorspronkelijke cultuur van hun slaven, de religieuze praktijken werden wel onderdrukt uit angst voor opstanden, maar ze mochten hun drums en dansen houden. Bovendien was er vanaf het begin een uitgebreide vermen­ging met indianen en afrikanen, omdat Portugese kolonisten die zonder vrouwen kwamen met lokale vrouwen trouwden. Zelfs de gezinnen van welgestelde blanke aristocraten stonden onder invloed van de afrikaanse cultuur.

De Afrikaanse erfenis is terug te vinden in vele Yoruba en andere Afrikaanse woorden in het Braziliaans, in de keuken van Bahia, maar ook in de godsdiensten. De slaven brachten animisti­sche geloven mee die duizenden jaren ouder waren dan het christendom, die bekend staan onder de verzamelnaam macumba. Deze bestonden uit levende orale tradities in rituelen en muziek die van generatie op generatie waren overgedragen. De huidige candomblé staat nog het dichtst bij haar West-Afrikaanse vorm, en de umbanda  is een 20ste eeuwse variatie met invloeden vanuit de spiritis­me. Onder de repressie van regering of katholieke kerk overleef­den zij soms in nieuwe mengvor­men. In katholieke ceremonieën vereerden zij soms west-afrikaanse goden, zo was de Maagd Maria in werkelijkheid, Iemanjá, godin van de zee. Deze religies zijn integraal onderdeel van de braziliaanse cultuur, de beroemde schrijver Jorge Amado was en volgeling net als veel muzikanten en met nieuw jaar gooien velen bloemen in zee voor Iemanjá. Hoewel officieel 90 procent van de bevolking katholiek is, volgt ook minstens 50 % de afro-Braziliaanse godsdiensten.

                                                                                                                Amsterdam, oktober 1995

MUZIEK PRODUCTIES
   

 

Umas e Outras - De vrouw in de Braziliaanse muziek

Schitterende portretten van de vrouw door Braziliaanse componisten

Tem Mais Samba

Een programma met Braziliaanse samba’s van de laatste 80 jaar met vertalingen en teksten, een kleurig schilderij en de inhoud is het gevoel van de mensen: de droefheid, blijdschap, liefde en passie van het dagelijkse leven, ingelijst door het geluid van de trommels. De melodieuze en ritmische rijkdom van de muziek krijgt een extra dimensie door haar verbinding met het woord. Door de gezongen en gesproken Nederlandse teksten krijgen ook mensen die geen Portugees spreken toegang tot de Braziliaanse gedichten.
Premier 18 oktober 2003 De Badcuyp Amsterdam .

Televisieregistratie repetities Yoyo de Yaya op kantoor Artant, uitgezonden in Brazilië door TV Glôbo in december 2003

Antwoord aan de Tijd - Resposta ao Tempo

Een Bolero- programma met Braziliaanse en Spaanstalige bolero’s uit Zuid en Midden-Amerika. De Bolero, ontstaan in Spanje ontwikkelde zich in de 20e eeuw als een universeel idioom van de Latijns Amerikaanse muziek. Met Antwoord aan de Tijd interpreteert YoYô de YaYá een bloemlezing van Bolero’s: Braziliaanse van Vinicius de Moraes, Chico Buarque en Aldir Blanc en Latijnse Bolero’s zoals Adios en Las Perlas de tu Boca in een mengeling van Spaans, Portugees en Nederlands en bestrijkt het gamma van ‘dolor e amor’ tot aan revolutie.               Premiere 9 april 2004

Demo CD- Opnames voor promotie in Desmet studio’s 22 mei 2004 en promotiecampagne
 

Brazilië a la carte - (Jeitinho Brasileiro)

Jeitinho, hoe een groep bijeenkomst, op zijn Braziliaanse, om de heimwee te doden. In deze eindejaarsvoorstelling een programma met alle muziekstijlen van Brazilië, Musica Popular de Brasil, van bossa nova, bolero en samba cançăo tot aan forro en samba, om van te genieten en op te dansen.              Premiere: 10 december 2004 

Link naar:

Yoyó de Yayá

REPERTOIRE

LIZBOA 19 JUNI 2005

SET 1

1) Anos dourados
2) Moço bonito
3) La barca
4) La mentira
5) Adíos
6) Samba e Amor
7) Onde anda vc.
8) Navegante
9) Elegia

SET 2

1) Poinciana
2) Coimbra
3) Fado tropical
4) Ypacarai
5) Resposta
6) Dois pra lá
7) Tabú
8) Sabor a mi
9) Piel e Canela

SET 3

1) Indian Summer
2) Carinhoso
3) mais um adeus
4) Papel machê
5) Dos Gardenias
6) Ronda
7) Volta do Boemio
8) Rosa dos Ventos

Link naar: Yoyó de Yayá

DE BOODSCHAP VAN BRAZILIË

Sinds de jaren 90 werkt ARTANT met het Braziliaanse gezelschap Yoyó de Yayá van artistiek leidster Lucy Montebello.
In het kader van haar onderzoek naar de eisen die een transculturele benadering stelt aan communicatie in theater.
Als eerste stap op het "Braziliaanse traject" werd de voorstelling "Umas e Outras - de vrouw in de Braziliaanse muziek" gemaakt, later gevolgd door het Sambaprogramma Tem mais samba, bolero-progrmma Antwiird aan de tijd en Jeitinho Brasileiro - Brazilië a la Carte (zie repertoire). Een breed palet van songs van Braziliaanse componisten van de afgelopen eeuw. Daarvoor werden vele liederen ook vertaald naar het Nederlands.
Als tweede stap werden er contacten gelegd met ander Braziliaans talent in Nederland contacten gelegd en uitgenodigd mee te spelen om te komen tot een grootschalig project rond de eeuwwisseling die een Braziliaanse visie op het Europa na 2000 zou moeten geven.

In dat verband werd er medewerking verleend aan verschillende historische onverzoeken naar de banden tussen Nederland en Brazilie om te komen tot een tentoonstelling en andere activiteiten

Tenslotte biedt Artant ondersteuning aan de uitwisseling tussen de Braziliaanse en de Nederlandse Vakbeweging.