IN GESPREK - Methodiek huiselijk geweld bespreekbaar maken in allochtone kring

6

IG-Logo-thumb

PROJECT
     
 

 

Kerndoelen

1. Werken door, met en voor de doelgroep
2. Huiselijk geweld bespreekbaar maken
3. Vervolg en nazorg in steungroepen en weerbaarheidstraining
4. Het gesprek met elkaar aangaan in dialoog.

Stappen
1. DRAAGVLAK: Commitment op het niveau van bestuur en management
2. TRAINING : Training intermediairs doelgroepen en professionals
3. VOORLICHTING : Breed draagvlak voor het bespreekbaar maken
4. DIALOOG: Uitwisseling tussen doelgroep en werkveld
5. SAMENWERKING : Samenwerking tussen doelgroep en professionals, overdracht
6. VERANKERING : Duurzame samenwerking

Projectplan
Vanuit kerndoelen, methodische aanpak en stappen kunt u globale uitgangspunten voor het project. Zij vormen de basis voor de oriƫnterende gesprekken met sleutel- en vertrouwenspersonen uit de doelgroep(en). De doelstellingen worden vertaald in een geschetst eindresultaat. U zet de route uit van startpunt tot het eindresultaat, te bereiken in zes stappen. De zes stappen van deze methodiek vormen zes afzonderlijke routes naar het eindresultaatm die de basisi vormen van het projectplan. (zie schema)
Dezelfde stap van de routeplannen vormen bij elkaar een fase, overeenkomend met de fase-indeling van het projectmanagement. (zie voor overzicht IG-projectmodel).Het inhoudelijke projectplan wordt vertaald in projecttermen van ontwikkeling en product, input en output. Vervolgens in eventuele draaiboeken, checklisten en evaluatieformulieren. De zes stappen stappen zijn de zes grote etappes op de route die het proces van bespreekbaar maken doorloopt. Maar het zijn ook de zes aandachtsvelden die tijdens elke etappe bijgehouden, geactualiseerd en gerealiseerd moeten worden.
Als zes tussenstappen vormen parallelle routes op de weg van dialoog en preventie huiselijk geweld.

Wij geven u als projectleider een aantal inhoudelijke en praktische aandachtspunten, perfasen, voortgekomen uit praktijkervaringen.

 
     

6

MANAGEMENT

 


Ā©AtillaGanbir