IN GESPREK - Methodiek huiselijk geweld bespreekbaar maken in allochtone kring

4

IG-Logo-thumb

DOELGROEP
     
 
Meebewegen en IJsbreken

Deze methodiek werkt consequent voor, met en door de doelgroep om zo een essentiele bijdrage te leveren om het onderwerp bespreekbaar te maken. Dat weer als onmisbare schakel in bestrijding van huiselijk geweld. In de praktijk betekent dat in eerste instantie aansluiting zoeken bij de activiteiten van bestaande netwerken en vormen van zelforganisatie om commitment te verkrijgen. Het vereist een voortdurend ‘meebewegen met de doelgroep'. De werkwijze van het ‘meebewegen met de doelgroep' betekent dat steeds plannen met de doelgroep worden afgestemd, ontwikkeld en bijgesteld en het tempo steeds weer aangepast.  Vaak betekent dat`twee stappen voorwaarts en weer een stap terug`. Zo wordt vertrouwen en veiligheid opgebouwd en een kader geschapen om het project verder te kunnen ontwikkelen in de richting van moeilijk bereikbare groepen. Om daadwerkelijk door taboes en (schadelijke) traditionele opvattingen te kunnen breken die ontwikkeling van vrouwen stagneren, vraagt ook regelmatig om 'ijsbreker’ te zijn.

Parallelle en stapsgewijze aanpak

Dit proces vraagt voor elke doelgroep specifiek maatwerk met een eigen benadering en tempo. Daarvoor is een parallelle benadering nodig, vaak in eerste instantie gericht op vrouwen en meisjes, maar tegelijk ook op mannen en jongens. Deze parallelle aanpak moet de ruimte scheppen waarin elke doelgroep zelf het proces kan dragen en sturen en de eigen verantwoordelijkheid gaat nemen. Deze parallelle ontwikkelingen zullen regelmatig met elkaar in verband mooeten worden gebracht. Dit vraagt om een stapsgewijze uitvoering, waarbij rekening houden en meebewegen met de doelgroep in elke stap geboden is. Om tot een daadwerkelijke dialoog te komen is het vinden en creeren van medestanders en het onderhouden van een draagvlak voortdurende eerste zorg, en daarmee de eerste belangrijke pijler van de methodiek. Training van mensen uit eigen kring is de logische tweede pijler die ervoor moet zorgen dat bij elke nieuwe stap gemotiveerde voorbereid zijn op en zich competent voelen voor de voorlichting en het vervolg daarop. De kern van de voorlichting is niet alleen de overdracht van informatie, maar vooral het faciliteren van het bespreekbaar maken van huiselijk geweld. Dat betekent dat er ruimte moet zijn voor de emotionele aspecten die onlosmakelijk aan het onderwerp verbonden zijn en ook nazorg en vervolgactiviteiten.
Deze drie pijlers vormen de voorwaarden voor een succesvol vervolg in de volgende drie fases waarin dialoog en samenwerking met en verankering in het professionele veld steeds meer centraal komen te staan.

 
     

4

WERKEN
met de DOELGROEP

 


©AtillaGanbir