IN GESPREK - Methodiek huiselijk geweld bespreekbaar maken in allochtone kring

1

IG-Logo-thumb

VOORWOORD
     
 
"Ik heb bijzonder veel respect voor vrouwen die in eigen kring moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken. Daarom heeft deze Parel aan de vrouwen van Zaanstad voor mij extra veel glans".

Minister Verdonk in november 2006 bij de uitreiking van de Parel van Integratie

Als ik haar was

Deze methodiek is het resultaat van het project "Bespreekbaar maken Huiselijk geweld in allochtone kring”, ontwikkeld tussen 2004 tot 2010 door stichting Welsaen in Zaanstad, samen met stichting Kezban. Het bespreekbaar maken van dit taboe-onderwerp binnen de eigen organisaties, was begonnen door stichting Kezban met de voorlichtingsfilm “Als ik haar was“. Initiatiefneemsters Annelies Jansen en Saniye Tezcan wilden ook op locaal niveau het onderwerp bespreekbaar maken. Met financiering van het Oranjefonds, de Multiculturele Buurt, startte het project voor een periode van twee jaar, en met vervolgfinanciering van de gemeente Zaanstad en toenmalige Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ Emancipatiezaken (DCE) nog eens vier jaar.

Met voor en door de doelgroep

Emancipatie en  participatie van vrouwen stagneerde vaak door traditionele opvattingen van mannen. Het doorbreken van taboes en tradities , die emancipatie en participatie in de weg staan, was meer dan ooit nodig.  Daarvoor wilden wij wel ‘ ijsbreker’ zijn. Er werd aansluiting gezocht bij de bestaande activiteiten, netwerken en vormen van zelforganisatie. Veel groepen gaven hun commitment.
‘De vrouw met de film onder haar arm’  ging op pad en bood veiligheid en bescherming om vrouwen hun hart te laten luchten en problemen te delen. vrouwen werden mondiger en hadden behoeften om te praten. Je hoeft er niet in je eentje mee  te zitten, er is een taal ontwikkeld en er werd een platform geboden, waarin dingen benoemd konden worden.
Kijkend naar het niveau van het gezin, moest er ook iets aan het systeem worden gedaan.
Om ook mannen te betrekken werd gekozen voor een parallelle aanpak.  
Emancipatie dus van vrouwen en mannen. In 6 jaar hebben we verschillende pilots uitgevoerd, onder mannen en jongeren, met diverse werkvormen en theatrale middelen.

Onmisbare schakel in ketenaanpak naar preventie

De werkwijze werd ‘meebewegen met de doelgroep” genoemd. Dat betekent dat plannen op de doelgroep worden afgestemd en bijgesteld en het tempo steeds weer aangepast.  Soms betekende dat `twee stappen voorwaarts en weer een stap terug`.

 
     

1

VOORWOORD

 


©AtillaGanbir