Jarenplannen
GESCHIEDENIS
 

Opgericht in 1989 wil ARTANTeen kristallisatiepunt zijn voor "nieuwe cultuur". Als denktank initieert en ondersteunt zij projecten die uitdrukking geven aan nieuwe identiteiten in Nederland en elders, zowel op de sociaal en economische als op cultuur gebied. Zij koos in
Theater is in eerste instantie theater haar werkterrein. Theater is een arena bij uitstek voor interculturele communicatie. Artant zet theater zodanig in dat het als plek voor de ontmoeting wordt van denk- en ervaringswerelden, waarin op natuurlijke wijze ruiimte is voor diversiteit en confrontatie. De spelregels zijn wederzijds respect, kwetsbaarheid bereidheid tot deelname aan elkaars rituelen en gedeeltelijk zelfverlies.

 


1990-1994 Ontwikkelen en definiëren van een visie en  een werkwijze.
Voor deze Initiatieffase werd een studio aan de Oostelijke Handelskade verworven en vanuit projectmanagement een artistitieke systematiek ontwikkeld. Voor succesvolle en betekenisvolle, nieuwe culturele schepping is een interdisciplinaire werkwijze voorwaarde. Deze en andere inhoudelijke doelstellingen en criteria werden vastgelegd in het evaluatierapport.

1994-1998 - Zelfstandig bureau voor culturele innovatie
Het kerndoel van de onderzoeksperiode was het verkennen van haalbaarheid van een zelfstandig bedrijfsmatig functioneren.
Voor deze periode werd een subsidie voor een professionele theaterproductie verworven, naast een banenpoolplaats.
Er werd een ondernemingsplan ontwikkeld en tijdelijke een professionele organisatie opgezet rond de theaterproductie Dutchman.
In een evaluatierapport van 1998 bleek een zelfstandige bedrijfsvorm uit artistieke activiteiten vooralsnog niet haalbaar.
De ontwikkeling van de omzet was te grillig.

1998-2002 - Training en innovatie van de bedrijfscultuur.
Centraal stond een verkenning van de markt. In deze fase werden een netwerk van klanten ontwikkeld mn in Noord-Holland en verschillende producten, zoals trainingen interculturalisatie, innovatieproject bedrijfscultuur,  supervisie en coaching en het comedyprogramma 1001 Nacht op Maat.
In 2001 werd weliswaar een omzetstijging vastgesteld, maar ook een omslag in de markt door de politieke ontwikkeling op het thema integratie. De studio ging verloren. Er werd met de medewerkers en afnemers discussie gevoerd over bestaansrecht en actualiteit van de Artant-visie. Deze vraag werd weliswaar positief beantwoord, maar de mogelijkheden daartoe niet gunstig ingeschat.

2002-2006 Projecten in het onderwijs en research
Vvoor het veilig stellen van de inkomsten werd gekozen om de expertise in eerste instantie met projecten op middelbare scholen verder te ontwikkelen. Daarnaast werd zo flexibel mogelijk ingespeeld op vragen vanuit de markt en tijd vrijgemaakt voor nieuwe research.

 

 
Doelstellingen Artant

- Uitdrukking geven aan nieuwe identiteiten die zich aan het vormen zijn.

- Binnen het theater een ontmoeting tussen culturen laten plaatsvinden opdat er sprake kan zijn van een noodzakelijke theatrale vernieuwing.

- De confrontatie doen aangaan van westerse en één of meerdere niet-westerse theatervormen, als een arena voor de ontmoeting van denk- en ervaringswerelden.

- Niet-linguïstische theatervormen als dans, beeldende kunst en muziek hun essentiële rol terugeven door het ontwikkelen van een volwaardige interdisciplinaire samenwerking tussen de theater­disciplines en door vertalen naar werkwijze en organisatie.

- Het bevorderen van de vertelkunst die inhoudelijk een belangrijke aanzwengelende rol te spelen heeft, mede omdat verhalen uitdrukking geven aan thema's als eigenheid, culturele transitie, verlies en vorming van identiteit en het conflict rond erkenning.

Voorwaarden

- Wederzijds respect en kwetsbaarheid

- Bereidheid deel te nemen aan elkaars rituelen i.c. theaterconventies

- Bereid­heid tot gedeeltelijk zelfverlies ten gunste betekenisvolle, nieuwe culturele schepping.

 
ARTANT, Bureau Nieuwe Cultuur